Kuva: Pixabay

Äi2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (s 2020)

Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2)
Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.
KURSSIN TYÖT

Viikkotekstit (joka viikko 15 - 20 min teksti aihelistasta)

Aineistoesseeharjoitus

Kirjoitustaidon vastaus identiteetti- tai suomalaisuusaiheesta. 
Kuva-analyysi


Muut työt ja opiskeltavat asiat

  • Kappaleen rakentuminen
  • Rakenneratkaisut (aikajärjestys, tärkeysjärjestys jne.)
  • Suunnittelu, miellekartta
  • Näkökulman rajaaminen
  • Esseen aloitus ja lopetus
  • Aineiston käyttö
  • Google Slides -työ - pienet kieliaiheiset työt aiheista kuten maailman kielet, Suomen murteet, vähemmistökielet, eläinten kieli, Suomen  kirjakielen kehitys, mitä kieli on jne. 
  • Kielenhuoltoa, erityisesti pilkut ja pronominit
  • Puheenvuoro tietokirjastaMillainen kurssikoe on?

Katso tästä linkistä