Kuva: Pixabay

Symmetria ja rinnastaminen

Rinnasta rinnastuskonjunktiolla (ja, sekä, tai, vai ...) vain samanarvoisia ja samanmuotoisia osia (lauseita, ilmauksia).


Ohjeita tarkemmin tästä linkistä.