Kuva: Pixabay

Huumori vaikuttamisen keinona


Huumori tärkeä vaikuttamisen keino!Mediatekstit ja kaunokirjalliset tekstit (huom. kerronnan humoristisuus, kertojan humoristisuus)

Konteksti (eli paikka, aika, tekstilaji, kirjoittaja, aihepiiri) usein tärkeä huumorin synnyttäjä!  Kolumnin hauskuus voi syntyä juuri siitä, että se on naistenlehdessä (mieskolumnisti valittaa miesten huonosta asemasta humoristiseen tyyliin).  Tai tekstin humoristisuutta vahvistaa se, että sen on kirjoittanut juuri Jari Tervo.

Mahdollisia tehtävänantoja esim. Mistä syntyy tekstin humoristisuus? Erittele romaanikatkelman humoristisia piirteitä. Erittele huumorin keinoja tekstissä. 

Läheisiä käsitteitä ja lajeja: musta huumori, komedia, farssi, slapstick, tilannekomiikka... 

Aiheesta lisää (linkki tässä)
Sarkasmista lisää (linkki tässä)


Huumori
Laaja ilmiö: näkyy tekstin kaikilla tasoilla

Kieli – sanasto, syntaksi, retoriset keinot

Sisältö – tapahtumat, aihepiiri jotenkin koomiset

Rakenne - esim. satua muistuttava rakenne, aloitus/lopetus/käännekohta  + rakenne-elementit saattavat vahvistaa humoristisuutta  (otsikko, ingressi, väliotsikot, leipäteksti)

Tyyli – tyylien vaihtelut (esim. puhetyyliset ilmaukset voivat olla hauskoja muuten virallisessa ja asiatyylisessä tekstissä tai vanhahtavat/juhlalliset/raamatulliset ilmaukset rennommassa tekstissä)

Intertekstuaalisuus – viittaukset muihin teksteihin (raamatullisuus jossakin kontekstissa). Uutisvuodon huumori syntyy juuri viittauksista päivänpolitiikkaan ja tunnettujen henkilöiden sanomisiin.  Vitsit usein edellyttävät kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemista.

Argumentaatio – vaikkapa pakinan argumentaatio voi olla huvittavaa (perustelut tietoisen hölmöjä, kehäpäätemät yms.)

Nonverbaali ilmaisu: Äänen sävyt, eleet, ilmeet, asennot, vuorovaikutus

Huomaa:  melkein mikä tahansa sinänsä neutraalikin ilmaus voi tietyssä kontekstissa eli asiayhteydessä kääntyä koomiseksi tai ironiseksi.
Ironia = sanotaan päinvastaista kuin tarkoitetaan 
(”Onpas todella kiva ilma!” )

Lue malliksi jokin Jukka ukkolan pakina

Jukka Ukkolan pakina tässä linkissä

Seuraavanlaisia tuntomerkkejä:

  • nokkelat sanavalinnat

  • liioittelu, eskaloituminen

  • sanaleikki, kielikuvat

  • alkusointu

  • intertekstuaaliset viittaukset

  • tyylin vaihtelut

  • yllättävät, absurdit rinnastukset

  • tavanomaisten odotusten pettäminen

  • toisto tietoisena tyylikeinona