Kuva: Pixabay

Äi3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa

Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (moduuli 4)
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta eri muodoissaan (OPS)