Kuva: Pixabay

Moduuli 11

Moduuli 11 (2 op)


Opintojaksolla olemme yhdessä käsitelleet seuraavat aihekokonaisuudet, joista kaikista on omat monisteensa. Toisin sanoen nämä asiat pitäisi hallita. 

Paina mieleen ja opettele, mitä käsittelisit laajassa analyysitehtävässä, jossa pitää siis itse keksiä eriteltävät asiat. Esim. analysoi argumentaatiota, analysoi uutista, analysoi mainosta, analysoi novellia, analysoi katkelmaa keskusteluohjelmasta, analysoi puhetta, analysoi verkkosivua tms.

Muista soveltaa. Älä noudata kaavamaisesti jotakin opettelmaasi listaa. Jokin runko on toki hyvä olla mielessä - pääset aineistoon paremmin sisälle ja löydät siitä enemmän sanottavaa. Käsitteet auttavat myös tässä: niiden avulla huomaat asioita, joihin et muuten ehkä kiinnittäisi mitään huomiota. Sovella, tarkastale aineiston mukaan. Älä epäröi ottaa mukaan jotakin ihan itse keksimääsi näkökohtaa!  Painota keskeisiä asioita, jätä sivuseikat vähemmälle.

Samaan pistemäärään voi päätyä hyvin erilaisilla vastauksilla.

Teoriaa on paljon myös Älyssä, moduulin 11 materiaaleissa.

Asiakokonaisuudet:

Vastaustekniikka

Luetelman laatiminen

Yleiskatsaus (”pallurapaperi”) : kaikilla teksteillä on…

Argumentaatio (teesi, esisopimukset, argumentaatiotavat, retoriset keinot...)

Huumori retoriikan keinona, huumorin keinot

Tekstin tyyli ja sävy

Median tekstilajit (huom! opettele sinulle vieraammat, esim. pääkirjoitus, reportaasi)

Uutinen ("perinteinen" uutinen ja nyky-uutinen, sis. reportaasin pirteitä),  valeuutinen

Mainos + audiovisuaalisen aineiston analyysi (muista "videosta viisi juttua"!)

Tekstikokonaisuuden osat ja niiden tehtävät

Kertomuksellisuus (mistä tunnistaa, piirteet)

Rakenne – mitä tarkoittaa eri tekstilajeissa?

Intertekstuaalisuus ja moniäänisyys

Kontekstit - intertekstuaalisuus - moniäänisyys (polyfonia)

Koheesion keinot 

Kielen analyysi (äännetaso, muoto-oppi, sanasto, syntaksi)

Vuorovaikutus, puhe, nonverbaali viestintä

Sarjakuva + ilmaisukeinot

Tekstin luotettavuus, lähdekritiikki + argumentointivirheet

Lyriikka + erityisesti kielikuvat

Proosa + henkilökuvauksen keinot + aika kerronnan keinona

Draama

Kuvan analyysi (ks. Särmä-oppikirja)